O APLIKACI (skenujprahu.cz)

Prostřednictvím aplikace Skenujprahu.cz můžete nahlašovat poruchy a nelegální výlepy černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení a získat informace o zařízeních, která spadají pod správu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

CHCI NAHLÁSIT

Hlášení poruch nebo nelegálních výlepů černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení v Praze.

1. Naskenujte QR kód a číslo stožáru veřejného osvětlení se automaticky vyplní.

2. Z menu vyberte typ poruchy (nesvítí, poškození, vypadlá dvířka, černá reklama nebo rušivé světlo).

3. Případně nám můžete k poruše poskytnout dodatečné informace nebo jiné skutečnosti.

4. Fotografii můžete pořídit na místě anebo nahrát z galerie fotografií vašeho zařízení. Zaškrtněte, zda chcete být o vyřešení informováni (formou SMS nebo e-mailem).

5. Oznámení odešlete stisknutím tlačítka „ODESLAT“. Váš požadavek bude zaslán na dispečink, který ho vyhodnotí a podnět předá k vyřešení.


MOBILNÍ APLIKACE

Zde si můžete stáhnout mobilní verzi aplikace Praha svítí na hlášení poruch a nelegálních výlepů černé reklamy na stožárech veřejného osvětlení.

PRAŽSKÉ OSVĚTLENÍ

Příběhy a novinky o veřejném osvětlení.

THMP

Oficiální webové stránky společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., která je správcem veřejného osvětlení v Praze.

INFORMACE O SVĚTELNÉM MÍSTĚ

Informace o veřejném osvětlení a souvisejících zařízeních ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.